Welkom op de website van de ACCOMPLISH-studie!

Na ruim 3 jaar is de ACCOMPLISH studie naar handhygiëne in Nederlandse ziekenhuizen afgerond. In deze studie is onderzocht of een pakket aan interventiemaatregelen de handhygiëne compliance kan verbeteren, en of dit interventiepakket kosteneffectief is.

De resultaten van de studie worden op 1 april 2014 gepresenteerd op het ACCOMPLISH eindsymposium.