Links

Erasmus Medisch Centrum, afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg en afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten
www.erasmusmc.nl

UMC St Radboud,  IQ Healthcare
www.umcn.nl

Overheidsorganisatie voor Zorgonderzoek Nederland / Medische wetenschappen
www.zonmw.nl

Wereldgezondheidsorganistie (WHO)
www.who.int