Project

Het doel van de studie is het evalueren van de (kosten)effectiviteit van een pakket aan maatregelen gericht op de bevordering van de handhygiëne in de Nederlandse gezondheidszorg. Dit pakket aan maatregelen, genaamd ACCOMPLISH (Actively Creating COMPLIance Saving Health) richt zich zowel op de individuele als de omgevingsdeterminanten van handhygiëne. Concreet gaat het om verbetering van de kennis van de richtlijnen van handhygiëne, het vergroten van eigen effectiviteit door het formuleren van actieplannen, het verbeteren van het gebruiksgemak en de toegankelijkheid van handalcoholdispensers, de verbetering van sociale normen en de bewustwording van het (groeps)gedrag. Alle onderdelen van het pakket ACCOMPLISH zijn ontworpen om zoveel mogelijk te worden ingebed in bestaande structuren binnen Nederlandse ziekenhuizen. Binnen het pakket is speciale aandacht gericht op het verschil in determinanten van handhygiënegedrag tussen artsen en verpleegkundigen.

Het ACCOMPLISH pakket zal worden getest in een gerandomiseerd onderzoek in 16 ziekenhuizen in Nederland. In elk ziekenhuis zal één intensive care unit en één chirurgische verpleegafdelingafdeling deelnemen aan de studie. De primaire uitkomstmaat is de geobserveerde ‘compliance’ (in welke mate de zorgverleners de richtlijnen voor handhygiëne naleven): gemeten voorafgaand aan de studie en respectievelijk 6,12 en 18 maanden na de start van de interventie in de experimentele ziekenhuizen. Het vóorkomen van ziekenhuisinfecties is de secundaire uitkomstmaat. Dit zal worden vastgesteld met behulp van de PREZIES-methode. Hiernaast wordt een procesevaluatie uigevoerd met behulp van vragenlijsten.